Fundusze europejskie – dotacje

Nasza firma realizuję umowę na dofinansowanie projektu w ramach pod działania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest pozyskanie kontrahentów i firm współpracujących z wiodących rynków zagranicznych. Planujemy pozyskanie po minimum dwóch znaczących dystrybutorach/odbiorcach lub dwóch dużych odbiorcach i jednym o średniej pozycji dystrybucyjnej (licząc rynki łącznie). Dodatkowym rezultatem będzie także zwiększenie rozpoznawalności marki Wood Fashion i świadczonych przez nas usług, co powinno także przełożyć się na wzrost zamówień z tych rynków. Nawiązanie współpracy z odbiorcami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki zaowocuje również możliwością pozyskania kolejnych nowych rynków państw współpracujących gospodarczo, a terytorialnie związanych z tą samą strefą (w latach przyszłych udział w kolejnych targach EXPO i nawiązanie współpracy z rynkami z całego świata, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej).

Wartość projektu wynosi 131 600,80 zł, a maksymalna wysokość dofinansowania 105 280,64 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Partnerzy
BoenWalczakExotradeTer HurneTarkettChapel Parke
Przycisk do góry